Bisserup Vandværk a.m.b.a. BISSERUP HAVNEVEJ 26, Bisserup, 4243 Rude
TAKSTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2018

Bestyrelsen:
TILBAGE TIL FORSIDEN
Ved driftsforstyrrelser henvendelse til formanden.

20 45 97 98

Formand Knud Vincent
Skafterupvej 141
Bisserup,4243 Rude.
Telefon
20459798

  Næstformand Johnny Andersen
Østengen 51
Bisserup,4243 Rude
Telefon
20837700
Kasserer Ruth Jensen
Vinkelvej 1
Bisserup, 4243 Rude
Telefon 40951656
 
Vedr. økonomi henvendelse til kasseren.
40 95 16 56 .
Niels Johansen
Bisserup Havnevej 11
Bisserup, 4243 Rude
Telefon 20234378
Leo Bruun
Bisserup Havnevej 18
Bisserup, 4243 Rude
Telefon
21749732
Afregning af vandforbrug Excl. moms Incl. moms
Fast afgift Kr. 520,00 Kr. 650,00
M3 Kr. 3,00 Kr. 3,75
Grøn afgift pr. m3
Drikkevandsbeskyttelsesafgift pr. m3
Kr. 6,18
Kr. 0,19
Kr. 7,73
Kr. 0,249
Tilslutningsbidrag ved nyanlæg:  
Hovedanlæg pr. boligenhed kr. 7.122,00
Forsyningsledninger kr. 19.269,00
Stikledninger kr. 7.577,00
Ekslusiv moms Kr. 33.968,00
Inklusiv moms Kr. 42.600,00
   
Ny vandmåler kr. 360,00 kr. 450,00
Udskiftning frostsprængt/defekt vandmåler kr. 360,00 kr. 450,00
Gebyr ved for sen betaling kr. 100,00 kr. 100,00
Gebyr for utilgængelig vandmåler kr. 200,00 kr. 250,00

Genåbningsgebyr excl. påløbne omkostninger
Ejeroplysninger

kr. 800,00
kr.
200,00

kr. 1.000,00
kr. 250,00
Hovedanlæg for øvrige forbrugere
(Landbrug, institutioner og øvrige forbrugere)
Med årsforbrug m3 501 - 1000 2 hovedanlægsbidrag
Med årsforbrug m3 1001 - 2500 3 hovedanlægsbidrag
Med årsforbrug m3 2501 - 5000 5 hovedanlægsbidrag
Med årsforbrug m3 5001 - 7500 7 hovedanlægsbidrag
Med årsforbrug m3 7501 - 10000 8 hovedanlægsbidrag