Holsteinborg Kirke
Formand: Thyge Andersen, Bisserup Byvej 10, 4243 Rude, 55459044 - Sognepræst: Lise Flindt Hansen, Bankehusvej 10, 4230 Skælskør, 58194118 - Organist: Bodil Øgendahl, Hesselgårdsvej 3, 4262 Sandved, 55459348 - Kirkesanger Lilian Poulsen, Bygaden 5c, Høve, 4261 Dalmose, 22196025 - Kirkeassistent: Ole G. Nielsen, Skælskør Landevej 83, 4200 Slagelse, 58584016

Administrationen af Holsteinborg Kirkegård er pr. 1. januar 2010 overtaget af Holsteinborg menighedsråd. Fremover vil den daglige drift (vedligeholdelse og begravelser) blive varetaget af: Slagelse Kirkegårde og Krematorie, Hans Tausens Gade 19B, 4200 Slagelse, tlf. 58530133.
De vil være at træffe på kirkegården én fast dag om ugen i hele vækstperioden.11
Hygge-ældre klubben
Vi mødes som regel den 2. fredag i måneden kl. 14.00 16.00, til fællessang, højtlæsning, samtale og en gang imellem et lille foredrag. Medbring selv kaffe/the og service. Brød bliver der sørget for. Ældre fra alle vore sogne er velkomne Møderne vil foregår på skift mellem stalden ved Bisserup Missionshus og Kirkeladen i Magleby. Interesserede kan høre nærmere hos Lise Flindt Hansen (58 19 41 18)
Fredag d. 10. marts kl. 14.00 i Bisserup Missionshus
Fredag d. 21. april kl. 14.00 i Magleby Kirkelade
Fredag d. 19. maj kl. 14.00 i Bisserup Missionshus

 

 

Gudstjenester juni-juli-august2018

10. juni

kl. 09.00

Birthe Willumsen
21. juni kl. 19.30 Lise Flindt Hansen
     
1. juli kl. 09.00 Lise Flindt Hansen

15. juli
5. august
26. august
kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste i Rude
kl. 09.00
kl. 10.30Lise Flindt Hansen
Birthe Willumsen
Lise Flindt Hansen