Holsteinborg Kirke
Formand: Thyge Andersen, Bisserup Byvej 10, 4243 Rude, 55459044 - Sognepræst: Lise Flindt Hansen, Bankehusvej 10, 4230 Skælskør, 58194118 - Organist: Bodil Øgendahl, Hesselgårdsvej 3, 4262 Sandved, 55459348 - Kirkesanger Lilian Poulsen, Bygaden 5c, Høve, 4261 Dalmose, 22196025 - Kirkeassistent: Ole G. Nielsen, Skælskør Landevej 83, 4200 Slagelse, 58584016

Administrationen af Holsteinborg Kirkegård er pr. 1. januar 2010 overtaget af Holsteinborg menighedsråd. Fremover vil den daglige drift (vedligeholdelse og begravelser) blive varetaget af: Slagelse Kirkegårde og Krematorie, Hans Tausens Gade 19B, 4200 Slagelse, tlf. 58530133.
De vil være at træffe på kirkegården én fast dag om ugen i hele vækstperioden.11
Hygge-ældre klubben

Vi mødes som regel den 2. fredag i måneden kl. 14.00 16.00, til fællessang, højtlæsning, samtale og en gang imellem et lille foredrag. Medbring selv kaffe/the og service. Brød bliver der sørget for. Ældre fra alle vore sogne er velkomne Møderne vil foregår på skift mellem stalden ved Bisserup Missionshus og Kirkeladen i Magleby. Interesserede kan høre nærmere hos Lise Flindt Hansen (58 19 41 18)
Fredag d. 14. december kl. 14.00 i Magleby Kirkelade
Fredag d. 11. januar kl. 14.00 i Bisserup Missionshus
Fredag d. 22 februar kl. 14 i Magleby Kirkelade

 

 

GudstjenesterSeptember - Oktober - November 2018

2. December

kl. 10.30 1. søndag i advent

Lise Flindt Hansen
23. december kl. 10.30 4. søndag i advent Birthe Willumsen
24. december kl. 14.00 Juleaften Lise Flindt Hansen
25. Decemeber kl. 09.00 Lise Flindt Hansen

30.december

13. januar

3. februar

24. februar

 

 

 
kl. 10.30

kl. 09.00

kl.10.30

kl. 09.00

 

 

 

 

 
Lise Flindt Hansen
Lise Flindt Hansen
Lise Flindt Hansen
Birthe Willumsen