e-mail katalog
Dette er den spæde begyndelse på et e-mail katalog, som vil blive udbygget efterhånden som adresserne kommer ind. Ønskes optagelse i kataloget mail til Lykke Jensen
 

   
 
Aflund, Troels
Andersen Annette
Østengen 57
Kærvej 11
tlf. 23 95 80 09
tlf.24 48 48 46

friisaflund@hotmail.com
annette300345@gmail.com

Andersen Grete Breinholt
Lisbeth og Erling Andersen
Strædet 29
Kærvej 10
tlf. 29 91 56 22
tlf. 55 45 10 60
grete.b.andersen@gmail.com
d.andersen@post.tele.dk
Andersen Peer Kofod Kærvej 11
tlf. 40 38 96 75
peerkofod@gmail.com
Andersen Johnny Østengen 51

jo@net.telenor.dk
Andersen Lisbeth og Erling Kærvej 10
tlf. 55 45 10 60
d.andersen@post.tele.dk
AndersenToni og Jens Strædet
tlf. 29 39 95 90
toni.andersen61@gmail.com
   
 
Bach Jan og Sally Breusch Bisserup Havnevej 30
tlf. 55 45 10 40
bach@bisserup.org
Bak Pedersen Jytte og Nils Skolebakken 14
tlf. 21 40 59 57
jytteognils1967@hotmail.com
Blom Larsen Bent og Marianne Skovvænget 7
tlf. 55 45 95 33
mail@blomlarsen.dk
Borello Jacob Voldstien 20
tlf. 30 35 75 77
jborelloc@post.tele.dk
BorelloTove Voldstien 20
tlf. 55 45 10 75
jborelloc@post.tele.dk
Bruun Karen Birgit

Rømøparken 24 Slagelse

kbbruun@stofanet.dk

Duch Christina Skoleengen 10
tlf. 30 92 12 64
cduchdk@hotmail.com
Christensen Ejvind Askøvej 3
tlf. 21 60 52 98
ejvindlisbeth@gmail.com
l.b.clean Bisserup Havnevej 18
tlf. 21 74 97 32
lbc@lbclean.dk
Dreyer Henning Strædet 24
tlf. 28 40 51 27
galleridreyer@gmail.com
Dræberg Ruth og Rene Bisserup Byvej 29
tlf. 55 45 92 21
ruth@draeberg.dk
Egeskjold Susanne Bisserup Byvej 40
tlf. 55 45 95 66
susanne@egeskjold.net
Eilgaard Solveig Vinkelvej 8
tlf. 55 45 18 19
solveig@eilgaard.dk
Elverdam Jette Bisserup Havnevej 50
tlf. 23 74 38 49
jetteelverdam@gmail.com
Fennestad Lisbeth
Folkersen, Marianne
Askøvej 3
Skovvænget 9

tlf.
20 28 24 54
tlf. 40 59 23 32

ejvindlisbeth@gmail.com
fiskerlodden@c.dk
Frandsen Niels Bisserup Havnevej 55

mail@nielsfrandsen.dk

Frederiksen Søren Bisserup Byvej 40
tlf. 55 45 95 66
sf@egeskjold.net
Garby Lillan
Grundejerforeningen Østengen
v/Johnny Andersen
Strædet 24

Østegnen 51
tlf. 53 80 44 08


lillangarby@gmail. com

gef.oestengen@net.telenor.dk

Frandsen Soveig og Ernst
Grønne Lillian og Frits


Strædet 3

tlf. 55 45 92 48

s.e.frandsen@gmail.com
lillian.groenne@outlook.dk

Guldagger Vivi og Frank Bisserup Havnevej 60
tlf. 55 45 93 60
viviogfrank@live.dk
Haastrup Jørn Dalstrøget
tlf. 55 45 97 09
jh8@privat.dk
Hansen Mette
Pia Holk Hansen
Stenkistevej 2, Skafterup, 4262 Sandved Bisserup Byvej 8
tlf. 23 30 45 84

metteoe.hansen@mail.dk
grbf10@yahoo.dk
Hansen Preben Stenkistevej 2, Skafterup, 4262 Sandved
tlf. 22283390
prebenk.hansen@get2net.dk
Harhoff Anne Charlotte Bisserup Havnevej 39
tlf. 21 76 72 19
annecharlotte@mail.dk
Henriksen Dorrit Holsteinborgvej 223
tlf. 55 45 97 14
studio.dorrit2@mail.dk
Henriksen Rosemary og Mogens Fjordbakken 2
tlf. 55 45 90 48
rosemary.mogens@henriksen.mail.dk

Hillers Helle
Kurt Hincheli Hejlesen
Bente Holmgren
Erik Holmgren

Skafterupvej 25
Fasanvej 12
Fjordbakken 50
Fjordbakken 50

tlf. 40 41 20 81
tlf. 61 19 64 61
tlf. 23 47 95 45
tlf. 61 61 14 15

hhi@ucsj.dk
hejlesen.privat.dk
bholmgren028@gmail.com
bholmgren028@gmail.com

Jacobsen Lone  

mrs.lonejacobsen@gmail.com

Jahnsen Sven Nærum Vænge 170, 2850  Nærum
tlf. 45 89 44 16
swellbox@comxnet.dk
Jelen Alice Strædet 12
tlf. 25 56 54 04
thomasenjelen@gmail.com
Jensen Ernst Kærvej 5
tlf. 22 64 24 51
ernstj2017@gmail.com
JensenFinn og Reidun Enøvej 7
tlf. 56274465 mobil 21484465
ftj@webspeed.dk
Jensen Jens Christian Eskjær Strædet 29
tlf. 20 80 24 59
jens.christian.eskjaer@gmail.com
Jensen Lone Strædet 32
tlf. 30 52 96 87
lonejensen99@gmail.com
Jensen Lykke Fjordbakken 11
tlf. 53 59 96 38
41lykke@gmail.com
Kobberø-Hansen Steen Kristiansholmsvej 29, 4262 Sandved
tlf. 56 36 03 37
steen@kobberoe-hansen.dk
Kopp Pedersen Anne og Roger Bisserup Havnevej 58
rkp@tdcspace.dk
Lausten Berit Dyvekær 11
b.laust@yahoo.com
Marker Else-Margrethe Dyvekær 5
tlf. 40 93 69 18
emkmarker@aabye.net
Marker Kim Dyvekær 5
tlf. 51 94 62 38
kim@aabye.net
Markus Johanne Dyvekær 30
tlf. 74 57 69 15
markus2809@gmail.com
Mortensen Jamse & Hans
Møldrup, Jan
Møldrup, Kirsten
Dalstrøget 49
Hvirvilsvej 16
Hvirvilsvej 16

tlf. 55 45 19 96
tlf. 23 43 80 82
tlf. 30 35 02 46
jamse_hans@privat.dk
janmoeldrup@gmail.com
kirstenmoeldrup@gmail.com
Nielsen Hanne og Ole Strædet 23
tlf. 55 45 93 00
olehan485@gmail.com
NielsenLars Birger Bisserup Havnevej 39
tlf. 21 92 97 19
ac.lb@mail.dk
Nielsen Sanne og John Bisserup Havnevej 15
tlf. 50 26 05 11
misajoky@gmail.com
Nilsson Bjørn Holbergsvej 43, 4293 Diabalund
tlf. 40 41 91 41
bd.nilsson@hotmail.com
Nilsson Nelly Holbergsvej 43, 4293 Diabalund
tlf. 20 44 12 25
bd.nilsson@hotmail.com
Olsen Myrna Lodsstien 5
tlf. 23 96 55 42
myrnabolsen@gmail.com
Pedersen Annalisa og Hans Leonardo Bisserup Havnevej 62
tlf. 55 45 92 14
ahlp4243@gmail.com
   
Pedersen Margit
Petersen, Henrik M.
Strædet 21
Skovvænget 9
tlf. 55 45 80 46
tlf. 20 32 16 94
mdp@mail.tele.dk
fiskerlodden@c.dk
Ruwald Birgit Strædet 19
tlf. 55 45 90 08
birgit@ruwald.dk
Ruwald Søren Strædet 19
tlf. 55 45 90 08
soeren@ruwald.dk
Schrøder Flemming Dalstrøget
tlf. 40 54 55 65
klinkke@gmail.com
Senderovitz Eva Bisserup Byvej 20
tlf. 23 96 68 68
eva@senderovitz.dk
Senderovitz Jacob Bisserup Byvej 20
tlf. 23 96 68 68
jacob@senderovitz.dk
Sprogøe Helle, Augusta og Rasmus Strædet 7
tlf. 25 31 94 92

helle@sprogoe.net

   
Steffensen Birthe Fjordbakken 22
tlf. 41 17 05 85.
bvibeke@yahoo.dk
Strande Jens og Hanne Bisserup Byvej 14
tlf. 55 45 97 07
hanne.ollgaard@strande.dk
Sørensen Dan Vinkelvej 8
tlf. 55 45 18 19
dan@eilgaard.dk
Sørensen Michael Sverigesvej 20, 4200 Slagelse
tlf.: 23 30 98 00 
mercedes-benz@it.dk
Thomasen Freddy Strædet 12
tlf. 25 29 76 54
thomasenjelen@gmail.com
Thomassen Lisbeth  
bisserup@city
Thomsen Knud Strandby Strædet 7
tlf. 23 45 71 69
knudst@gmail.com
Tiede Henrik Enøvej 8   henrik@tiede.co.uk
Toudahl Birgit Dalstrøget 45
tlf: 20 45 62 15 
klinkke@gmail.com
Warming Rose

krwarming@hotmail.com
Villadsen Aase Lodsstien 3
tlf. 55 45 11 13
Lodshuset@mail.dk
Wallentino Grethe Fjordbakken 14, Bisserup
tlf: 30 20 07 23 mobil 28 29 94 65 
w@llentino.dk
Wallentino Vagn Fjordbakken 14
tlf. 28 29 94 65
gw@llentino.dk
Vincents Knud Skafterupvej 141

tlf. 20 45 97 98

vincents@post.tele.dk