CHAPLINKLUBBEN
 

 


CHAPLINKLUB EFTERÅR 2018
I FORSAMLINGSHUSET

MANDAG D. 17. SEPTEMBER KL. 20.00

TIRSDAG D. 23. OKTOBER KL. 20.00

ONSDAG D. 21. NOVEMBER KL. 20.00

ALLE ER VELKOMNE

MEDLEMSSKAB PR. ÅR 100 KR.
1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2018

 CHAPLINKLUB BESTYRELSE:

ANNALISA PEDERSEN 2625 9449

LISBETH FENNESTAD 2028 2454

MYRNA OLSEN 2396 5542

ERIK HOLMGREN 6161 1415

JETTE ELVERDAM 2374 3849

GREHE BREINHOLT 2991 5622

EJVIND CHRISTENSEN 2160 5298