Bisserup-Sangen
 


Et Sted ved Danmarks Strande
jeg ved en lille by,
lagt hen ved blanke Vande,
som spejler Skov og Sky.

En Skole staar paa Bakken
med Lindetræ i Gaard;
der gik vor Leg og Snakken
i vore Barndomsaar.

Den ranke Bøg slaar Ramme
om Hytterne paa Rad,
og Engen staar i Flamme
af Blomst i Solebad.

Et lille Hus jeg mindes,
hvor Fa'r og Moder bor.
mon noget bedre findes
paa hele denne Jord.


Trygt Storken har beredet
sit Bo paa Bondens Tag,
og Maagerne paa Feddet
blandt Lyngen bor i Mag.


Hvor langt fra dem derhjemme
jeg end skal søge Ly,
jeg aldrig dog kan glemme
min kære Fødeby.


Den lune Bølge kender
vor leg i Sommer blid;
til Mosens Is vi vender
vor gang ved Vintertid.

J. Danielsen, 1915