Holsteinborgvej 224
Bisserup
4243 Rude

Tlf.: 5186 5679

E-mail: biskoppen@outlook.dk

www.bisserup.dk/biskoppen.htm

Åbningstider

Tirsdage  14.00 – 17.00

Torsdage 10.00 – 13.00

Lørdage 10.00 – 13.00


Velkommen til BIS´koppen

Kom indenfor og køb en kop kaffe, te eller en sodavand med et stykke af ugens hjemmebagte kage og få en sludder med en medborger eller en turist, som måske kigger forbi.

Du kan bytte en bog eller benytte dig af landsbykontorets ide, som er at give eller få en håndsrækning til et eller andet, som gør hverdagen lidt lettere.

BIS´koppen er under opbygning og håber at vokse til glæde og gavn for de lokale og for det omliggende samfund.
Vi kan allerede tilbyde flere håndsrækninger som du kan beskrevet her på siden.

Giv din støtte og opbakning.

 

 

 

 

 

 

 

 

H Å N D S R Æ K N I N G E R

 

  • Hjælp til computer og internet
  • Fælleskørsel
  • Hjælp i hus og have
  • Dele værktøj og maskiner
  • Hjælp ved sygt barn – lektier
  • Hjælp til papirarbejde
  • Turister, udlejning
  • Bog-bytning

 

 

 

BIS´koppen bliver drevet af borgere i Bisserup. Arbejdet er ulønnet, og det er ikke meningen, at der skal tjenes penge på aktiviteterne i landsbykontoret.

Der er imidlertid driftsudgifter, som skal dækkes. Leje af huset, lys, varme, telefon og internet koster penge. Derfor skal der skaffes indtægter.

Det vil ske gennem BRUGERBETALING. En kaffetår bliver billig – men den koster – ligeledes vil bogbytte koste et symbolsk beløb o.s.v.

På opslagstavlen vil findes en liste med pris for diverse ydelser.

Håndværksmæssig bistand har servicekarakter og bliver ikke konkurrent til egnens håndværkere, som skal leve af deres fag.

 

 

 

 

 

 

Fælleskørsel

Fælleskørsel er både godt for miljøet og styrker fællesskabet.

Kører du regelmæssigt eller bare af og til f.eks. til Næstved, Skælskør, Slagelse eller København i din egen bil kan du via BIS'koppen tilbyde transport til andre.

Har du behov for en kørelejlighed til et eller andet sted så check i BIS'koppen om der er en mulighed.

Du kan også tilbyde eller søge kørelejlíghed ved at tilmelde dig ”GoMore” på nettet. BIS'Koppen tilbyder gerne hjælp til dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS'koppens ”bestyrelse”

Frank Guldagger 3162 9360

Thyge Andersen 2424 9344

Bente Holmgren 2347 9545

Aase Pedersen 4111 6116

Kim Marker 5194 6238

 

Sponsorer  

Malermester Mogens Jacobsen
Lokalbrugsen Bisserup
Håndværkeriet v. Freddy Thomasen
Antikhuset Bisserup, Anne Kopp Bisserup Fisk, Lars Birger Nielsen
Torben Jannerup, Grafisk Design
Lodskroen
Jan Højgaard Olsen, JL Tryk.

 

 

 

 

 

 

 

Lån og udlån

Har du noget som du kun sjældent bruger og/eller noget andre kan have gavn af, så kan du tilbyde at låne det ud. Det kan f.eks. være specialværktøj, trailere, brændeklø- vere, højtryksrensere, ekstra stole og visse typer køkkenudstyr.

Henvend dig i BIS'koppen eller kon-takt Kim Marker og angiv hvad du gerne vil låne ud, din adresse, evt. email, telefonnummer og evt. pris for lån af emnet.

Listen med tilbud vil blive offent-liggjort på Bisserups hjemmeside og ved opslag i BIS'koppen. Aftalen om lån foretages herefter direkte mel-lem låner og udlåner.

Ønsker du at låne noget så så kig på hjemmesiden eller henvend dig i BIS'koppen.