Kirsten S Lone L Andres Jens S.A Annalisa
Kirsten M Alice Jette Lillan (foto kommer) Knud K
 
                           
 
Referat fra Bytingets årsmøde 2018 Folder om flextrafik i Slagelse kommune Regulativ vedr. affaldsordning i slagelse kommune 2018  
2018/2019
BYTINGETS MAILADRESSE: bisserupbyting@gmail.com
BYTINGETS KONTAKTPERSONER:
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16, 30350246
kirstenmoeldrup@gmail.com
Kasserer Lillan Garby, Strædet 24, 53804408
lillangarby@gmail.com
Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9 , tlf. 22519179
andres.jensen@gmail.com
Alice Jelen, Strædet 12, tlf. 25565404
thomasenjelen@gmail.com
Jette Elverdam, Bisserup Havnevej 50, 23743849
jetteelverdam@gmail.com
Annalisa Leonardo Pedersen, Bisserup Havnevej 62, 26259449
ahlp4243@gmail.com
Lone Langkilde, Voldstien 8, 29116245
l.n.langkilde@mail.dk
Knud Kronborg, Fjordbakken 19, 30209617
kronborgknud@hotmail.com
Jens Skou Andersen, Strædet 14, 60375445
skouand@gmail.com
Kirsten Simonsen, Dalstrøget 60187460
kihesi@gmail.com

Suppleanter:
Bente Holmgren, Fjordakken 50, 23479545
bholmgren028@gmail.com
Jens Christian Eskjær Jensen, Strædet 29, 20802459
jens.christian.eskjaer@gmail.com

 
REFERATER FRA BYTINGETS ARBEJDSUDVALGS MØDER 2018  
4. JANUAR 2018  
8. FEBRUAR 2018  
1. MARTS 2018 Bilag vedr. strandbeskyttelseslinie  
5. APRIL 2018  
3. MAJ 2018  
7. JUNI 2018  
9. AUGUST 2018  

11. oktober 2018

15. NOVEMBER 2018

Rammer for fællesspisningerne
Skitse til dialogproces
Dialogmøde vedr. lokalråd
Ansøgning vedr. cykeltaxier
Arbejdsudvalgets møder i `18: 4. januar, 8.februar, 1. marts, 5. april. 3. maj, 7. juni, 9. august, 6.
september, 11. oktober, 15. november
 
 

udlejning af borde og stole:
Henvendelse til Kim Marker tlf. 51946238 eller
Per Nilsson tlf. 55459685

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onsdag d. 21. november kl. 20.00 er kl. 20
Chaplinklubben
Torsdag d. 22. november kl. 14-16
Musikeftermiddag med ”Tre mand frem for en enkelt”
Søndag d. 25. november kl.
13-16
Julemarked og julecafe
Onsdag d. 28. november kl. 19.30
Viseaften
Tema: Musik af Svend Gyldmark
Lørdag d. 1. december
Juletræstænding ved brugsen
Fredag d. 7. december kl. 18.30
Fællesspisning
Torsdag d. 13. december kl. 13-17
Torsdagsklubbens julefrokost i Bisserup Forsamlingshus.
Se invitation her

Søndag d. 16. december kl. 14-16
Fernisering med maleren Bente Bøgelund.
Fredag d. 21. december
Solhvervsfest med fakkeloptog
Lørdag d. 22. december kl. 10-13
Julehygge i Bis'koppen
Hold øje med plakater og bisserup hjemmeside for yderligere oplysninger

Årets gang i Bisserup i 2018 læs her

 


Læs om de forskellige arrangementer i bytingsbladet

Hold øje med plakater og hjemmesiden

ALLE ER VELKOMNE TIL ALLE ARRANGEMENTER

 

Torsddag d. 31. januar kl.

REFERATER FRA BYTINGETS ARBEJDSUDVALGS MØDER 2017
1. MARTS 2017
3. MAJ 2017
21. JUNI 2017

02. AUGUST 2017
11. OKTOBER 2017
15. NOVEMBER 2017


VEDTÆGTER REFERAT ÅRSMØDE 2017