Kirsten S Lone L Andres Jens S.A Annalisa
Kirsten M Alice Jette Lillan (foto kommer) Knud K
 
                           
 
Referat fra Bytingets årsmøde 2018 Folder om flextrafik i Slagelse kommune Regulativ vedr. affaldsordning i slagelse kommune 2018  
2018/2019
BYTINGETS MAILADRESSE: bisserupbyting@gmail.com
BYTINGETS KONTAKTPERSONER:
Alice Jelen, Strædet 12, tlf. 25565404
thomasenjelen@gmail.com
Kasserer Lillan Garby, Strædet 24, 53804408
lillangarby@gmail.com
Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9 , tlf. 22519179
andres.jensen@gmail.com
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16, 30350246
kirstenmoeldrup@gmail.com
Jette Elverdam, Bisserup Havnevej 50, 23743849
jetteelverdam@gmail.com
Annalisa Leonardo Pedersen, Bisserup Havnevej 62, 26259449
ahlp4243@gmail.com
Lone Langkilde, Voldstien 8, 29116245
l.n.langkilde@mail.dk
Knud Kronborg, Fjordbakken 19, 30209617
kronborgknud@hotmail.com
Jens Skou Andersen, Strædet 14, 60375445
skouand@gmail.com
Kirsten Simonsen, Dalstrøget 60187460
kihesi@gmail.com

Sanne Nielsen, Bisserup Havnevej 18, 50260511
misajoky@gmail.com
Johanne Markus, Dyvekær 10, 41680798
markus2809@gmail.com

Suppleanter:
Bente Holmgren, Fjordakken 50, 23479545
bholmgren028@gmail.com
Jens Christian Eskjær Jensen, Strædet 29, 20802459
jens.christian.eskjaer@gmail.com
REFERATER FRA BYTINGETS ARBEJDSUDVALGS MØDER 2019  
8. JANUAR 2019  
   
   
   
   
   
   

 

Arbejdsudvalgets mødekalender for 2019
5 feb - i Forsamlingshuset
5 marts - i Forsamlingshuset
2 april - i Forsamlingshuset
2 maj
6 juni
8 august
5 september
8 oktober
14 november

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mandag d. 21. januar kl. 10.00
It i Forsamlingshuset

Tirsdag d. 22. januar kl. 10

Gymnastik i Forsamlingshuset
Tirsdag d. 22. janauar kl. 14.00 Stolegymnastik i Forsamlingshuset
Mandag d. 28. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Chaplinklubben
Søndag d. 27. januar kl. 14-16
Fernisering med ”Valodia” og billedklubben
Torsdag d. 31. januar kl. 14.00
Foredrag Med Stig Guldager som fortæller og viser dokumentarfilmen ”De originale”
Alle er velkomne
Torsdagsklubben.

Fredag d. 1. februar kl. 18.30
F
Fællesspisning
Lørdag d. 2. februar kl. 10-13
Bis'koppen: Musikcafe mellem 11.00 og 12.00
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00
Ekstraordinær generalforsamling i Bytinget
Læs de reviderede vedtægter her
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag til vedtægtsændringer
Tirsdag den 19. februar kl. 20.00
Chaplinklub
Onsdag d. 27. februar kl. 19.30
Viseaften Tema ”Tak for sangen, Benny, Larsen og Bundesen”.
Entre 30 kr.
To
Torsdag d. 28. februar kl. 14.00
For
Jeppe Bisgaard om ”Bestigning af Kimanjaro”.
Fredag d. 1. marts kl. 18.30
Fællesspisning

Tirsdag den 19. marts kl 19.00
Generalforsamling i Bisserup vinterbadere
afholdes i Bisserup Forsamlingshus

Årets gang i Bisserup i 2018 læs her

 


Læs om de forskellige arrangementer i bytingsbladet

Hold øje med plakater og hjemmesiden

ALLE ER VELKOMNE TIL ALLE ARRANGEMENTER

 

Torsddag d. 31. januar kl.

 

REFERATER FRA BYTINGETS ARBEJDSUDVALGS MØDER 2018  
4. JANUAR 2018  
8. FEBRUAR 2018  
1. MARTS 2018 Bilag vedr. strandbeskyttelseslinie  
5. APRIL 2018  
3. MAJ 2018  
7. JUNI 2018  
9. AUGUST 2018  

11. oktober 2018
15. NOVEMBER 2018

Rammer for fællesspisningerne
Skitse til dialogproces
Dialogmøde vedr. lokalråd
Ansøgning vedr. cykeltaxier

udlejning af borde og stole:
Henvendelse til Kim Marker tlf. 51946238 eller
Per Nilsson tlf. 55459685

 
 

 

REFERATER FRA BYTINGETS ARBEJDSUDVALGS MØDER 2017
1. MARTS 2017
3. MAJ 2017
21. JUNI 2017

02. AUGUST 2017
11. OKTOBER 2017
15. NOVEMBER 2017


VEDTÆGTER REFERAT ÅRSMØDE 2018