Kirsten S Lone L Andres Jens S.A Annalisa
Kirsten M Alice Jette Lillan og Johanne (foto kommer) Knud K
 
                           
 
2018/2019
BYTINGETS MAILADRESSE: bisserupbyting@gmail.com
BYTINGETS KONTAKTPERSONER:
Alice Jelen, Strædet 12, tlf. 25565404
thomasenjelen@gmail.com
Kasserer Lillan Garby, Strædet 24, 53804408
lillangarby@gmail.com
Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9 , tlf. 22519179
andres.jensen@gmail.com
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16, 30350246
kirstenmoeldrup@gmail.com
Jette Elverdam, Bisserup Havnevej 50, 23743849
jetteelverdam@gmail.com
Annalisa Leonardo Pedersen, Bisserup Havnevej 62, 26259449
ahlp4243@gmail.com
Lone Langkilde, Voldstien 8, 29116245
l.n.langkilde@mail.dk
Knud Kronborg, Fjordbakken 19, 30209617
kronborgknud@hotmail.com
Jens Skou Andersen, Strædet 14, 60375445
skouand@gmail.com
Kirsten Simonsen, Dalstrøget 60187460
kihesi@gmail.com

Johanne Markus, Dyvekær 10, 41680798
markus2809@gmail.com

Suppleanter:
Bente Holmgren, Fjordakken 50, 23479545
bholmgren028@gmail.com
Jens Christian Eskjær Jensen, Strædet 29, 20802459
jens.christian.eskjaer@gmail.com

 

Referat fra Bytingets årsmøde 2018

Vedtægter 2019

 

Folder om flextrafik i Slagelse kommune Regulativ vedr. affaldsordning i slagelse kommune 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsudvalgets mødekalender for 2019

5 feb - i Forsamlingshuset
5 marts - i Forsamlingshuset
2 april - i Forsamlingshuset
2 maj
6 juni
8 august
5 september
8 oktober
14 november

REFERATER FRA BYTINGETS ARBEJDSUDVALGS MØDER 2019

8. januar 2019
5. februar 2019
5. marts 2019
 
 
 
 
 
 
 

Udlejning af borde og stole:
Henvendelse til Kim Marker tlf. 51946238 eller
Per Nilsson tlf. 55459685

Rammer for fællesspisningerne
Skitse til dialogproces
Dialogmøde vedr. lokalråd
Ansøgning vedr. cykeltaxier

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. FEBRUAR 2019

REFERATER FRA BYTINGETS ARBEJDSUDVALGS MØDER 2018  
4. JANUAR 2018  
8. FEBRUAR 2018  
1. MARTS 2018 Bilag vedr. strandbeskyttelseslinie  
5. APRIL 2018  
3. MAJ 2018  
7. JUNI 2018  
9. AUGUST 2018  

11. oktober 2018
15. NOVEMBER 2018

 
   
 
REFERATER FRA BYTINGETS ARBEJDSUDVALGS MØDER 2017
1. MARTS 2017
3. MAJ 2017
21. JUNI 2017

02. AUGUST 2017
11. OKTOBER 2017
15. NOVEMBER 2017